Agencja detektywistyczna

Pomoc w sprawach trudnych

Zespół biura detektywistycznego „SOS PRESBYTERY” tworzą osoby z wieloletnim doświadczeniem w niesieniu pomocy osobom na terenie Polski i zagranicy dotkniętym problemami, które z reguły nie leżą w „strefie zainteresowania” oficjalnych instytucji i organizacji.

Nasz zespół tworzą osoby będące skutecznymi menadżerami do spraw zarządzania ryzykiem i eliminowania problemów dotykających w szeroko pojętym zakresie osoby prywatne oraz firmy, świadcząc ponadto fachową poradę we współpracy z kancelariami adwokackimi, ochronę osób, nadzór i kontrolę nad logistyką zleconych przedsięwzięć, wywiad gospodarczy nt podmiotów ubiegających się o zawarcie kontraktów.

Pomagamy także w sprawach dotyczących niewierności w związkach.

Zadzwoń:

© SOS Presbytery